A flower a day keeps the blues away!

A flower a day keeps the blues away!

Flora is een ode aan de bloemen langs de weg. Wilde bloemen, die weelderig bloeien langs de spoorwegberm, of zich moedig een weg banen tussen de stoeptegels. Bloemen die niet altijd de aandacht krijgen of gezien worden maar simpelweg mooi zijn. Flora herinnert er ons aan dat schoonheid overal te vinden is, ook in schijnbaar gewone dingen.

Ik stileerde delicate bloemvormen tot juwelen, die jou in al hun eenvoud doen stralen!

Flora Moodboard